Beschermen & Versterken werkt

Hoe kunnen onze cliënten hun stem laten horen?

Cliënten kunnen op verschillende manieren en momenten hun mening geven en inspraak hebben. Dat is belangrijk, want samen met jongeren en hun ouders komen we sneller tot passende oplossingen. We willen leren van hun ervaringen en bewust zijn én blijven hoe onze begeleiding ervaren wordt. Zo verbeteren wij onszelf en onze begeleiding. We geven onze cliënten niet alleen een stem maar passen onze werkwijze ook daadwerkelijk aan. Klik op de bollen om meer te lezen over de verschillende mogelijkheden en projecten.

 

 

Kies je begeleider

Bespreken samenwerking

Exit-vragenlijst

Klachtencommissie

Vertrouwens-persoon

Bemiddelings-gesprek

Cliëntenraad

Spiegelgesprek

Familiegroepsplan