Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Beschermen & Versterken werkt!

 • Leidt in 27 procent van de gevallen tot voorkomen of uitstellen van ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.
 • Leidt tot 24 procent minder indicaties voor gespecialiseerde jeugdzorg.
 • Leidt landelijk gezien tot de kortste looptijd in ondertoezichtstellingen.

Feedback cliënten
We zijn altijd alert op mogelijke verbeteringen in onze werkwijze. De meest waardevolle informatie daarover komt van onze cliënten zelf. De Jeugd- & Gezinsbeschermers haalt deze feedback actief op via:

 • De Cliëntenraad;
 • De vragenlijst die iedere cliënt krijgt bij de afsluiting van een traject;
 • De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg;
 • Evaluaties van klachten en bemiddelingsgesprekken;
 • Spiegelgesprekken waarin medewerkers luisteren naar de ervaringen van cliënten.

Cliënten beoordeelden de dienstverlening van De Jeugd- & Gezinsbeschermers in 2014 met een 7,2.

Jaarcijfers 2014

 • 461 trajecten Beschermen & Versterken in vrijwillig kader
 • 1.483 trajecten ondertoezichtstelling
 • 322 trajecten voogdij
 • 416 trajecten jeugdreclassering
 • 326 onderzoeken naar vermoedens van kindermishandeling (in 85% daadwerkelijk vastgesteld)
 • 641 crisiszaken

Jaarbericht 2014