Organisatie

 Organogram De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Sinds 1 juli 2017 werken De Jeugd- & Gezinsbeschermers en William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering samen onder de naam Partners voor Jeugd.

Twee gecertificeerde organisaties in de regio Noord Holland op het gebied van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering bundelen krachten om kinderen en ouders nog beter te kunnen bedienen wanneer het hen op eigen kracht even niet lukt. De twee organisatie blijven zelfstandig opereren, daar verandert voor de samenwerkingspartners en cliënten niets.

Erik Heijdelberg en Manuelle Moens vormen de Raad van Bestuur van de nieuwe organisatie.

Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • De heer Dr. H.J. Simons, voorzitter
  • Mevrouw Drs. H.P. Griffioen, vice-voorzitter
  • Mevrouw. Drs. P.J.E. van Zuijlen
  • De heer Drs. M.P. van Gastel
  • De heer Drs. R. van Gurp
  • De heer Drs. D. van de Velde
  • De heer drs. F.H. Buddenberg
  • De heer Mr. J.C. van Dijk

De nieuwe organisatie wordt in de loop van dit jaar verder vormgegeven. Op deze site houden we u op de hoogte van de veranderingen.

Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Toezicht

Directeur Jeugd-& Gezinsbeschermers, onderdeel van Partners voor Jeugd

Mevr. J. (Marjan) Adema, MBA

2b4a4667website