Organisatie

 Organogram De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Jeugd- & Gezinsbeschermers kent een bestuursmodel met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben specifieke taken en verantwoordelijkheden. De leiding over De Jeugd- & Gezinsbeschermers ligt bij de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op de Raad van Bestuur. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in een reglement.

Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

dr L.B.J. (Lucy) Schmitz

Regiodirecteur

2b4a4667website

Mevr. J. (Marjan) Adema, MBA
Kop van Noord-Holland
Noord-Kennemerland
IJmond
Zuid-Kennemerland
Gooi & Vechtstreek
West-Friesland
 

Raad van Toezicht

Drs. M.A.M. Barth (voorzitter)
Drs. F.H. Buddenberg
Prof. dr. S.E. Buitendijk
Mr. J.C. van Dijk
Drs. J. van Vliet